Psát město

27. 09. 2016

12.00

Praha

Více informací

psat_mesto

Místa s tajemstvím, neidylické prostory i objekty vyčnívající ze svého okolí se každodenně vepisují do podoby organismu města. Co všechno ovlivňuje puls hlavních tepen, kam se větví jeho drobné vlásečnice, jaké divné prostory jím prostupují a jakým způsobem dochází k jeho neustálé proměně, dlouhodobě zkoumá mezioborový projekt studentů FF UK – Divná místa, který přichází se svou první konferencí – PSÁT MĚSTO, jejíž součástí můžete být i Vy.

Den otevřených dveří v Dixově brusírně dřeva

28. 09. 2016

10.00–16.00

Horní Maršov-Temný Důl

Více informací

horni_marsov_dix-benjamin_fragner-2012

28. 9. 2016 od 10 do 16 hodin bude otevřena veřejnosti Dixova brusírna dřeva v Horním Maršově-Temném Dole. Připraveny jsou komentované prohlídky a debata o budoucnosti továrny.

Cihláři, cihly a cihelny v Pardubickém kraji

30. 09. 2016

Pardubice

Více informací

tn_zoom_filename_1197

Putovní výstava představuje tradiční technické památky východních Čech. Kromě originálních historických cihlářských výrobků uvidíte řemeslné nářadí, modely cihlářských pecí a další předměty. Výstava v Galerii města Pardubic potrvá od 7. 9. do 30. 9. 2016.

Landscape Festival 2016: Industriální topografie – architektura konverzí

30. 09. 2016

Opava

Více informací

konverze

Výstava úspěšných proměn industriálních objektů pro nové, která byla připravena ve spolupráci s Výzkumným centrem průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze, bude instalována ve vodárenské věži na Východním nádraží od 27. 8. do 30. 9. 2016.

10 let práce sekce Větrné mlýny při Technickém muzeu v Brně

30. 09. 2016

Brno

Více informací

mly_klobouky-foto_jan_doubek-2010

Desetiletou činnost práce sekce Větrné mlýny při Technickém muzeu v Brně představí 15 panelů, na kterých je ukázán stav větrných mlýnů v České republice a hlavně 10 let úsilí členů sekce o jejich záchranu a propagaci tohoto opomíjeného druhu technické památky. Výstava v Technickém muzeum v Brně potrvá od 11. 7. do 30. 9. 2016.

Den architektury 2016 – Vodárna Bruska

01. 10. 2016

13.00–16.00

Praha

Více informací

da-2016

Nenápadná historická čerpací stanice v pražských Dejvicích téměř 100 let zásobuje pitnou vodou Prahu 6 a okolí. Zpřístupněna bude hlavní hala vodárny.

Den architektury 2016 – Český Dub textilní a textilnický

01. 10. 2016

14.00

Český Dub

Více informací

da-2016

Produkce potiskovaných látek přispěla v 19. století k nebývalému rozvoji Českého Dubu a okolí. Při komentované vycházce městem s památkářem Jaroslav Horáčkem si připomeneme postavu průmyslníka Franze von Schmitt i vybrané stavby s ním spojené. Společně znovu rozkryjeme zapomenutou krásu potiskovaných látek i principy jejich výroby.

Den architektury 2016 – Průmyslové dědictví Josefova Dolu

01. 10. 2016

10.00

Josefův Důl

Více informací

da-2016

Historie skláren Josefova Dolu je nedílnou součástí historického vývoje průmyslového dědictví sklářství v Sudetech. Procházkou provází autor knihy Industriál Libereckého kraje historik architektury Lukáš Beran, majitelé skláren a architektka Petra Farářová Veselá.

Den architektury 2016 – Prager 03: kotelna Všeobecné fakultní nemocnice

02. 10. 2016

12.00–15.00

Praha

Více informací

da-2016

Technická stavba architekta Pragera, která zásobuje teplem Všeobecnou fakultní nemocnici, je až na vyměněné technologie kotlů ve zcela původním stavu. Přijďte se podívat na technické zázemí nemocnice, které funguje zcela bez obsluhy, a rozšiřte si obzor o další působivou pražskou stavbu.

Den architektury 2016 – Ateliéry Pragovka a Nová Pragovka

02. 10. 2016

14.00–17.00

Praha

Více informací

da-2016

Vysočanské tovární budovy se rozprostírají po obou stranách ulice Kolbenova a mezi ty nejvýznamnější patří zdejší areál bývalé továrny na vozy Praga. Jeho chátrající halové konstrukce a betonové skelety svou působivou industriální atmosférou lákají četné filmaře a inspirují současné umělce. Prohlédněte si haly 18 a 19 proslavené jedinečnými konstrukcemi ze skla a železobetonu a halu E, která našla své novodobé uplatnění ve formě třiceti ateliérů, kde tvoří více než 70 malířů, sochařů a konceptuálních umělců.

Den architektury 2016 – Šumperské textilky

02. 10. 2016

13.30

Šumperk

Více informací

da-2016

O polozapomenutém odvětví textilního průmyslu a po stopách jedné slavné éry města vás provede Radovan Auer, zakládající člen Šumperského okrašlovacího spolku. Přijďte se pyšnit dobovou slávou města a toho, co po sobě zanechala.

Den architektury 2016 – Továrna Mastných

02. 10. 2016

10.00–20.00

Lomnice nad Popelkou

Více informací

da-2016

Návštěvník si bude moci prohlédnout tovární budovu z konce 19. století, která byla původně postavena jako součást areálu mechanické tkalcovny, v průběhu 20. století zde byla také tírna lnu a probíhala zde výroba tkalcovských člunků. Kromě výstavy se návštěvníci mohou těšit na výstavy a přednášky. Akce probíhá 1. 10. od 10 do 20 hodin a 2. 10. od 10 do 18 hodin.

Den architektury 2016 – Industriální Trutnov

02. 10. 2016

14.00

Trutnov

Více informací

da-2016

Prohlídka areálů bývalého Texlenu naproti Autostylu s historikem Ondřejem Vašatou a architektem Janem Veisserem. Připomeňme si historii tohoto průmyslového areálu. Při společné procházce objevíme torzo papírny ze 16. století a najdeme fragmenty z doby továrníka Haase. Bude možné nahlédnout i do malé vodní elektrárny.

Den architektury 2016 – Průmyslové dědictví Bratislavy

02. 10. 2016

14.00

Bratislava

Více informací

da-2016

Jedna po druhej sa vymazávajú z mapy Bratislavy hodnotné historické spomienky na priemyselný rozmach mesta na prelome 19. a 20. Storočia. Skontaktujeme sa s niektorými, ktoré ešte „dýchajú“ a s niektorými, ktorým bol vdýchnutý nový život a zpomeňme význam jeho ochrany s architektkami Janou Melišovou a Andreou Bystrickou.

Den architektury 2016 – Perla

02. 10. 2016

11.00–20.00

Vrané nad Vltavou

Více informací

da-2016

Živoucí umělecké prostředí v opuštěné továrně se snaží otevřít diskuzi o využití chátrajícího industriálního dědictví. Součástí programu jsou komentované prohlídky, workshopy, výstava a další.

Den architektury 2016 – Distillery Social Reactor

02. 10. 2016

10.00–17.00

Brno

Více informací

da-2016

Distillery sídlí v historické budově, která původně sloužila pro výrobu lihovin a to již od konce 19. století. Provoz skončil v éře komunismu a od té doby areál chátral. Nyní dostává nový život s čerstvou identitou, která staví na původních hodnotách. Více o historii a budoucnosti řeknou zakladatelé Alexandra Georgescu, Tomáš Kozelský a Viktor Odstrčilík.

Den architektury 2016 – Industriální Ostrava

02. 10. 2016

13.00

Ostrava

Více informací

da-2016

Dolní Vítkovice tvořily ojedinělý komplex od těžby uhlí, výroby koksu až k vzniku surového železa. Nikde v Evropě nebyl tento složitý proces pohromadě na jednom místě. Dnes návštěvníkům slouží prohlídkové trasy a zrekonstruované či nové objekty ke vzdělávání i zábavě. Prohlídka mimo klasické návštěvnické trasy.

Den architektury 2016 – Plzeň industriální

02. 10. 2016

14.00

Plzeň

Více informací

da-2016

Poznejte průmyslovou architekturu Plzně během komentovaných prohlídek několika industriálních areálů a dalších akcí z pestrého celodenního programu. Pořádá spolek Pěstuj prostor.

Seminář Rozvoj koridoru Moravská brána

05. 10. 2016

09.40–14.00

Ostrava

Více informací

brownfieldy_ostrava

Institut pro udržitelný rozvoj sídel ve ve spolupráci s Vysokou školou báňskou, Technickou univerzitou Ostrava pořádá seminář Rozvoj koridoru Moravská brána s podtitulem Existující potenciál pro nové využití brownfieldů.

Vesnické technické objekty 2016

17. 10. 2016

10.00

Vysoké Mýto

Více informací

myto-podkovar

Ve dnech 17. – 19. 10. 2016 pořádá Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě v zasedací místnosti místního obecního úřadu seminář se zaměřením na tradiční stavitelství. Okruhy témat budou písemné, obrazové a archeologické prameny k poznání vesnických technických objektů a jejich informační možnosti a nové objevy v tomto tématu.

Epifanie – Frontiers of Solitude

22. 10. 2016

Ústí nad Labem

Více informací

epifanie

Série výstav a doprovodných programů nastiňují vztahy a hlubokou provázanost mezi kulturní, ekonomickou, politickou a etickou problematikou tíživých environmentálních otázek dneška. Akce se konají od 8. 9. do 22. 10. 2016 v Domě umění v Ústí nad Labem.

ERIH Annual Conference 2016

26. 10. 2016

Porto

Více informací

logo erih

26 to 29 October 2016 in Porto / Portugal. Topic: Industrial Heritage – How to tell the International Story?

Landscape Festival 2016

30. 10. 2016

Opava

Více informací

landscape_2016

Čtvrtý ročník mezioborového festivalu Landscape Festival tentokrát opustí hranice města Prahy a představí se v srdci Slezska ve městě Opava. Od května do září tak Opavu čeká mnoho výstav týkajících se zahradní a krajinářské architektury, přednášky odborníků, workshopy a bohatý doprovodný kulturní program. Na mnoha místech města se během festivalu objeví rozmanité instalace, na nichž pracují přední čeští zahradní architekti, architekti a umělci.

Léto pod viaduktem

31. 10. 2016

Praha

Více informací

viadukt_kreativni

Negrelliho viadukt, nazývaný též Karlínský viadukt, je dalším projektem CCEA, který se věnuje experimentování mezi uměním, architekturou a veřejným zájmem. Naším zájmem je upozornit na potenciál této stavby a ověřit možnosti, jak ji začlenit do městského života. Léto pod viaduktem bude slavnostně zahájeno 30. 6. 2016 a potrvá až do října.

Konference PROPAMÁTKY 2016 – Obnova a využívání historických sýpek

09. 11. 2016

Telč

Více informací

img_20160717000233

Institut pro památky a kulturu připravuje na podzim již devátý ročník konference PROPAMÁTKY s podtitulem Obnova a využívání staveb. Tentokrát se konference zaměří na téma historických sýpek. Letošní ročník se uskuteční ve dnech 9.–11. 11. v Panském dvoře Telč.