Výstava Na pomezí samoty / Frontiers of Solitude

29. 05. 2016

Jihlava

Více informací

Dul Vrsany_foto Dagmar Subrtova

Výstava je částí větší série a navazuje na nedávnou expozici v Galerii Školská 28, Fotograf Gallery a Ex Post v Praze. Základem jsou práce českých, islandských a norských umělců, kteří se v létě a na podzim roku 2015 zúčastnili umělecko-vědeckých expedic do průmyslových oblastí Islandu, severních Čech a severního Norska. Cílem těchto expedic bylo prozkoumat jevy a důsledky vztahu post-industriální společnosti a přírody. Série výstavních projektů cyklu se zabývá nejen globální, ale hlavně místní problematikou provázanosti mezi člověkem, společností a krajinou. Výstava proběhne v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě od 31. 3. do 29. 5. 2016, vernisáž 31. 3. 2016 v 17.00.

Křest knihy a vernisáž výstavy Krajiny z druhé ruky

03. 06. 2016

Kladno

Více informací

krajiny_z_druhe_ruky_small_iko

7. 5. 2016 od 18.00 se v areálu bývalé Vojtěšské huti v Kladně uskuteční vernisáž výstavy a křest knihy Krajiny z druhé ruky. Výstava bude instalována pod širým nebem před objektem rudného zásobníku a bude volně přístupná v termínu od 7. 5. 2016 do 3. 6. 2016. Zahájení výstavy bude předcházet projížďka vlakem po vlečkách industriálních areálů, můžete se těšit i na doprovodný kulturní program a ohňovou show v industriálních kulisách.

Konference Mlynářská symbolika aneb 900 let mlynářského znaku

06. 06. 2016

Pardubice

Více informací

mlyny_konference

VodníMlýny.cz, z.s., Podbrdské muzeum, Rožmitál pod Třemšínem a Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě si vás dovolují srdečně pozvat na specializovanou konferenci věnovanou problematice mlynářské symboliky u příležitosti 900 let od legendárního udělení erbu mlynáři Jiříkovi z Doupova. Konference se koná v Pardubicích na zámku ve dnech 6. a 7. 6. 2016 a přednášející proberou mlynářskou symboliku z mnoha úhlů pohledu.

Město a konverze industriálních areálů

10. 06. 2016

08.30

Karlovy Vary

Více informací

dny_stavitelstvi

ČKAIT, ČSSI a platforma Industriální stopy pořádají 10. 6. 2016 v karlovarském hotelu Thermal 21. mezinárodní konferenci Městské inženýrství 2016. Tématem pro rok 2016 je Město a konverze industriálních areálů, akce se koná v rámci Dne a stavitelství Karlovarského kraje.

20. setkání hornických měst a obcí a 16. evropský den horníků a hutníků

10. 06. 2016

Příbram

Více informací

hmo2016

20. setkání hornických měst a obcí ČR a 16. evropského dne horníků a hutníků se uskuteční v Královském horním městě Příbrami ve dnech 10. – 12. 6. 2016. Jsou jedním z vrcholů celoročních oslav významného jubilea – 800. výročí první písemné zmínky o Příbrami v roce 1216.

1983/2016

30. 08. 2016

Praha

Více informací

barborachlastakova-iko

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy s názvem 1983/2016, která proběhne 1. 6. 2016 od 18.00 do 20.00. Samotná výstava potrvá od 1. 6. 2016 do 30. 8. 2016. Barbora Chlastáková pojala svou tvorbu pro Galerii KIN jídelna jako kulturní událost, kdy pro galerii a v jídelně firmy Koh-i-noor formou participace reaguje na prostor jídelny skrze umělce, které vyzvala, jako spoluúčinkující. V den vernisáže tak můžete být přítomni tvorbě několika umělců.

Staré trutnovské fabriky

04. 09. 2016

Trutnov

Více informací

dsc_1601

Výstava historických fotografií a pohlednic z období před rokem 1950 připomíná podobu mnohdy dnes již neexistujících trutnovských továren a továrniček. K vidění jsou unikátní snímky přádelen a tkalcoven lnu, cihelen, papíren, slévárny, výrobny cukrovinek, pivovaru, ale např. i miniaturní automobilky, která byla historicky první ve východních Čechách. Výstava v trutnovském Muzeu Podkrkonoší potrvá od 5. 5. 2016 do 4. 9. 2016.