České podzemí 2017

Vážené kolegyně a kolegové,
dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou aktivní účasti na pátém ročníku konference České podzemí, která je věnována ochraně a alternativnímu využití montánních památek.
Akce je pojata jako neformální mezioborové setkání odborníků z oblasti geologie, speleologie, biospeleologie, hornictví, archeologie, památkové péče, managementu cestovního ruchu a dalších, kteří se při své práci zabývají ochranou montánních památek a problematikou jejich alternativního využití. Unikátním přínosem akce je především příležitost ke vzájemné výměně zkušeností napříč různými obory.

Vítány jsou návrhy příspěvků, které se nejlépe, avšak nikoli nutně, dotýkají následujících témat:
Praktické zkušenosti s projekty záchrany montánních památek.
Zkušenosti s provozováním hornických skanzenů a podzemních expozic.
Průzkum montánních památek z pohledu historie hornictví, montánní archeologie, geologie, či biospeleologie.
Historické, ekonomické a kulturní souvislosti hornictví v konkrétních lokalitách.
Kulturní krajina hornického původu, její vznik a vývoj.
Informace o aktuálně realizovaných či připravovaných projektech v uvedené oblasti.
Akce se koná ve dnech 13. – 14. května 2017 v sále hotelu Modrá hvězda v Horní Blatné. Součástí konference bude exkurze v podzemí dolů Mauritius a Johannes, provozovaných společností Montanregion, o.p.s.

Anotace Vašich příspěvků v délce maximálně 1500 znaků (včetně mezer) zasílejte, prosím, nejpozději do 15. 3. 2017 na adresu jan.otava@ceskepodzemi.cz. Předpokládaná délka jednotlivých přednášek je cca 20 – 25 minut. Jednání probíhá v českém jazyce.

Podrobnější informace o setkání a anotace přednášek z minulých ročníků naleznete na: http://www.ceskepodzemi.cz/konference/.

Předem děkujeme za zaslané příspěvky a těšíme se na setkání s Vámi.

tým Českého podzemí