Profil

Informační rozcestník zveřejňuje zprávy o aktivitách, projektech a událostech, upozorňuje na památky techniky a průmyslu v České republice i ve světě, prezentuje výsledky mapování industriálních budov a areálů, sdružuje síly pro jejich záchranu a zpřístupnění, inspiruje k dalšímu využití, propojuje zájem o průmyslové dědictví a industriální architekturu.

Industriální stopy jsou místem silných zážitků, prostorem pro sociální kontakty a uměleckou tvorbu, jsou východiskem udržitelného rozvoje.

 

Industriální stopy z. s.
Eva Dvořáková (Národní památkový ústav)
Benjamin Fragner (Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze)
Jiří Hlinka (Commununity s.r.o.)
Svatopluk Zídek (Kolegium pro technické památky ČKAIT & ČSSI)
Jan Zikmund (Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze)
Lukáš Beran (Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze)
V letech 2001–2009 se Industriální stopy objevovaly jako bienále s odbornou konferencí, na kterou navazovaly doprovodné akce. Jelikož se s každým ročníkem do programu zapojovalo stále více měst, institucí, spolků a nadšenců, staly se roku 2011 Industriální stopy kontinuálním sledem nejrůznějších druhů akcí a aktivit. Každoročně v září vrcholí Dnem památek techniky a průmyslového dědictví v rámci Dnů evropského dědictví.
Průmyslové dědictví ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéry se stalo ústředním leitmotivem konference pátého bienále. Řada kulturních akcí ve více než devíti městech pod hlavičkou Industriálních stop opět přitáhla pozornost více než 20 000 lidí. Více…
Čtvrté bienále Industriální stopy, s podtitulem O možnostech, smyslu a úskalích, se v roce 2007 poprvé rozrostlo do celorepublikové akce s mezinárodní účastí. Více…
Třetí mezinárodní bienále Industriální stopy, jež se konalo během září 2005 v Praze a na Kladně, překvapilo množstvím a rozmanitostí jednotlivých akcí a zejména pak svým mezinárodním rozměrem. Více…
Cílem druhého bienále Industriální stopy bylo prostřednictvím mezioborové a mezigenerační akce rozvinout naléhavé téma „industriálních stop v postindustriálním světě“, diskusi a výměnu zkušeností o aktuálních možnostech, významu i úskalích nového využití industriálních objektů. Více…
Tématem prvního bienále Industriální stopy byla prezentace příkladů technických památek a průmyslové architektury, které se podařilo novým využžitím a stavebními úpravami opět navrátit do žživota města a obcí. Více…

 

Partneři

logo_vcpd          ckait-logo          cssi_tr          npu_logo_tr

 

stavebnictvi-logo          logo_propamatky          propamatky_tr

 

da_lg_black     logo-kruh2

 
 
 

Publikace vydané v rámci bienále a platformy Industriální stopy

 

Benjamin Fragner – Vladislava Valchářová, Industriální topografie / Architektura konverzí, Česká republika 2005–2015. Industrial Topography / The Architecture of Conversion, Czech Republic 2005–2015, Praha 2014.

Lukáš Beran – Vladislava Valchářová – Jan Zikmund (eds.), Industriální topografie / Kraj Vysočina, Praha 2014.

Lukáš Beran – Vladislava Valchářová – Jan Zikmund (eds.), Industriální topografie / Plzeňský kraj, Praha 2013.

Lukáš Beran – Vladislava Valchářová – Jan Zikmund (eds.), Industriální topografie / Olomoucký kraj, Praha 2013.

Charta průmyslového dědictví TICCIH, Praha 2013.

Vladislava Valchářová (ed.), Industriální topografie / Královéhradecký kraj, Praha 2012.

Vladislava Valchářová (ed.), Industriální topografie / Pardubický kraj, Praha 2012.

Dita Dvořáková (ed.), Industriální topografie / Karlovarský kraj, Praha 2011.

Vladislava Valchářová (ed.) – Lukáš Beran – Jan Zikmund, Industriální topografie / Ústecký kraj, Praha 2011.

Benjamin Fragner – Vladislava Valchářová (eds.), Průmyslové dědictví ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéry / Industrial Heritage in the Void between Professionals and Amateurs, Praha 2010.

Benjamin Fragner – Jan Zikmund, Co jsme si zbořili. Bilance mizející průmyslové éry / deset let, Praha 2009.

Lukáš Beran – Vladislava Valchářová, Industriál Prahy 3. Technické stavby a průmyslová architektura, Praha 2009.

Dagmar Šubrtová (ed.), Černočerná Mayrau 2002–2008. Coal Black Mayrau 2002–2008, Kladno 2009.

Benjamin Fragner (ed.), Průmyslové dědictví / Industrial Heritage, Praha 2008.

Lukáš Beran – Vladislava Valchářová, Industriál Libereckého kraje. Technické stavby a průmyslová architektura, Praha 2007.

Petr Vorlík (ed.) Druhý dech průmyslové architektury, Praha 2007.

Eva Dvořáková – Benjamin Fragner – Tomáš Šenberger, Industriál_paměť_východiska, Praha 2007.

Libor Doležal – Pavel Jákl – Šárka Jiroušková – Tomáš Šenberger, Stavební kniha 2007: České a moravské pivovary, stavební dědictví tradičního výrobního odvětví, Brno 2007.

Jan Hozák, Tvář průmyslové doby. Svědectví fotografie, Praha 2007.

Kolektiv autorů, 3. mezinárodní bienále Industriální stopy 2005 (DVD), Praha 2006.

Eva Dvořáková – Tomáš Šenberger, Industriální cesty českým středozápadem, Praha 2005.

Lukáš Beran – Vladislava Valchářová (eds.), Pražský industriál. Technické stavby a průmyslová architektura Prahy, Praha 2005.

Benjamin Fragner – Alena Hanzlová, Industriální stopy. Architektura konverzí průmyslového dědictví v České republice 2000–2005 / Vestiges of Industry. Architectural conversion of industrial heritage in the Czech Republic (katalog výstavy, Karlínská studia), Praha 2005.

Kolektiv autorů, Technické a industriální stavby Prahy (CD), Praha 2005.

Vladislava Valchářová (ed.), Stavební kniha 2005. Meziválečná průmyslová architektura, Brno 2005.

Vladislava Valchářová (ed.), Industriální stopy: Dvanáct ohrožených, Praha 2003.