Profil

Informační rozcestník zveřejňuje zprávy o aktivitách, projektech a událostech, upozorňuje na památky techniky a průmyslu v České republice i ve světě, prezentuje výsledky mapování industriálních budov a areálů, sdružuje síly pro jejich záchranu a zpřístupnění, inspiruje k dalšímu využití, propojuje zájem o průmyslové dědictví a industriální architekturu.

Industriální stopy jsou místem silných zážitků, prostorem pro sociální kontakty a uměleckou tvorbu, jsou východiskem udržitelného rozvoje.

 

Industriální stopy z. s.
Eva Dvořáková (Národní památkový ústav)
Benjamin Fragner (Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze)
Jiří Hlinka (Commununity s.r.o.)
Svatopluk Zídek (Kolegium pro technické památky ČKAIT & ČSSI)
Jan Zikmund (Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze)
Lukáš Beran (Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze)

 

V letech 2001–2009 se Industriální stopy objevovaly jako bienále s odbornou konferencí, na kterou navazovaly doprovodné akce. Jelikož se s každým ročníkem do programu zapojovalo stále více měst, institucí, spolků a nadšenců, staly se roku 2011 Industriální stopy kontinuálním sledem nejrůznějších druhů akcí a aktivit. Každoročně v září vrcholí Dnem památek techniky a průmyslového dědictví v rámci Dnů evropského dědictví.
Průmyslové dědictví ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéry se stalo ústředním leitmotivem konference pátého bienále. Řada kulturních akcí ve více než devíti městech pod hlavičkou Industriálních stop opět přitáhla pozornost více než 20 000 lidí. Více…
Čtvrté bienále Industriální stopy, s podtitulem O možnostech, smyslu a úskalích, se v roce 2007 poprvé rozrostlo do celorepublikové akce s mezinárodní účastí. Více…
Třetí mezinárodní bienále Industriální stopy, jež se konalo během září 2005 v Praze a na Kladně, překvapilo množstvím a rozmanitostí jednotlivých akcí a zejména pak svým mezinárodním rozměrem. Více…
Cílem druhého bienále Industriální stopy bylo prostřednictvím mezioborové a mezigenerační akce rozvinout naléhavé téma „industriálních stop v postindustriálním světě“, diskusi a výměnu zkušeností o aktuálních možnostech, významu i úskalích nového využití industriálních objektů. Více…
Tématem prvního bienále Industriální stopy byla prezentace příkladů technických památek a průmyslové architektury, které se podařilo novým využžitím a stavebními úpravami opět navrátit do žživota města a obcí. Více…